EN
Zoek icoon

4.4.1 Reflectie op standaard 4, ontwikkelingsgerichtheid

Hoe werkt de instelling aan verbetering?

Fontys kiest voor een studiesucces georiënteerde benadering van haar onderwijs. De wisselwerking tussen de drie partijen in de driehoek student-werkveld-medewerker moet ervoor zorgen dat het onderwijs actueel is en aansluit op maatschappelijke vraagstukken. TEC for Society en de uitgangspunten voor leren zijn daarbij belangrijke variabelen. De student moet nog meer als actieve speler in de driehoek worden ingezet, om daar zelf beter van te leren. Doel daarbij is ook dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het werkveld en aan de professionalisering van medewerkers. De wisselwerking tussen de drie stakeholders draagt bij aan de verdere ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en organisatie.

Het aantal voorbeelden waaruit blijkt dat Fontys werkt aan de verbetering en ontwikkeling van onderwijs, onderzoek en organisatie, is groot. Niet voor niets is één van onze negen ontwikkeldoelen dat we een lerende organisatie vormen. Continu zoeken we naar de beste manier om met een relevant opleidingsportfolio en met kwalitatief hoogwaardig onderzoek en onderwijs van betekenis te zijn voor de maatschappij. Ons eigen primaire proces is object van reflectie, onderzoek en innovatie. Wij doen systematisch en methodisch onderzoek naar onderwijs. Wij willen daarmee een leidende rol vervullen op beide primaire processen: onderwijsinnovatie en innovatie van praktijkgericht onderzoek.
Ook op organisatorisch vlak zijn we continu gericht op ontwikkeling en verbetering. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is de beweging van een decentraal aangestuurde organisatie – met zeer verschillende, in grote zelfstandigheid opererende instituten – naar een meer ‘organisch ecosysteem’ van verbinding, onderlinge samenwerking, en het benutten van elkaars kracht.
Via de Fontysbrede kwaliteitsprogramma’s voor onder meer studiesucces, flexibilisering van het deeltijdonderwijs en ontwikkeling van het kwaliteitsportfolio, verbeteren we de toegankelijkheid en studeerbaarheid van het onderwijs.

Onze uitdaging
Wij reflecteren continu op het vinden van de balans tussen enerzijds verbeteren en bestendigen van processen en anderzijds vernieuwen en innoveren. Wij concluderen dat er meer behoefte is aan het vinden van rust en ruimte voor reflectie, zodat beleidsontwikkeling en de realisatie van (vernieuwings-)processen gericht uitgevoerd worden en innovatieprocessen goed afgerond worden.