EN
Zoek icoon

7. Overzicht brondocumenten

Fontys beleid

 • Fontys Focus 2020. April 2016

 • Fontys Focus Waardenset. Ons moreel kompas. Oktober 2017

Uitgewerkte onderdelen van Fontys beleid

 • Fontys Uitgangspunten voor leren, kernprincipes voor de vormgeving van onderwijs. Oktober 2018

 • Kwaliteit volgens Fontys. November 2018

 • Fontys Focus Student. Februari 2017

 • Fontys Focus Onderzoek. Februari 2017

 • Fontys Focus Personeel & Organisatie. Het verbinden en ontwikkelen van studenten, medewerkers en maatschappij. Februari 2017

 • Fontys Focus Leiderschapsontwikkeling. Toekomstgericht – Teamgericht – Talentgericht. Juni 2018

 • Fontys Internationaliseringsvisie 2016 – 2020. September 2016

 • Fontys Focus Informatievoorziening. Op weg naar een toekomstgerichte Fontys Informatievoorziening. April 2017

 • Auditcharter. September 2018

Diverse bronnen, waaronder vastlegging van dialoogsessies, speeches en events

 • Op weg naar een leercultuur. Blijven we een leven lang nieuwsgierig? Essay Nienke Meijer, voorzitter CvB. September 2018

 • Nieuwe tijd, nieuwe vaardigheden. Essay Nienke Meijer, voorzitter CvB. Augustus 2017

 • Docenten over onderwijskwaliteit, eigenaarschap en professionaliteit. Uitkomsten van een dialoog met docenten van Fontys Hogescholen. Oktober 2015

 • Studenten over onderwijskwaliteit en talentontwikkeling. Uitkomsten van een dialoog met studenten van Fontys Hogescholen. September 2016

 • Inspiratiebronnen Kwaliteitsbeleid en Kwaliteitshandboeken uit de instituten (overzicht dienst O&O 2018)

 • Fontysberaad verslagen

Portal op Connect (intranet Fontys), met links naar informatie rondom programmaplannen, voortgangsrapportages, informatiebronnen en events (niet uitputtend)

 • Project kwaliteitsafspraken

 • Programma kwaliteitsportfolio

 • Programma studiesucces

 • Programma flexibilisering (deeltijd-)onderwijs

 • Huisvestingsstrategie en integraal veiligheidsplan

 • IV strategie & portfolioboard

 • Domeinplannen

 • Lectoraten, Centres of Expertise

 • Centrum voor Medezeggenschap en Centrum voor Ondernemerschap

 • Management en docent events

 • Toetsconferentie

 • Onderzoek en TEC for Society

 • Overzichten van opleidingsmogelijkheden associate degrees, bachelors, masters

 • Social labs

Planning & control cyclus

 • Kaderbrief, inclusief kwaliteitsdoelen 2019

 • Management contracten en managementrapportages instituten en diensten

 • Bestuursverslagen 2014, 2015, 2016, 2017

 • Regelingen, waaronder klachtenprocedure

Evaluaties

 • NSE scores

 • Fontys High Five scores

 • HBO monitor

 • Medewerkertevredenheidsonderzoeken

 • Klanttevredenheidsonderzoeken

 • Resultaten interne audits

 • Accreditatie resultaten en accreditatieportret

 • Rapportage NVAO over de ITK 2013

 • Jaarverslagen examencommissies

 • Jaarverslagen vertrouwenspersoon & ombudsman

 • Kengetallen (bestuursverslagen)

Kwaliteitsstandaarden

 • NVAO accreditatie standaarden met daarin de verwijzing naar de Europese standaarden (ESG)