EN
Zoek icoon

3.3 Context en ontwikkeling sinds de Instellingstoets Kwaliteitszorg 2013

Het ITK-onderzoek uit 2013 liet zien dat de basis op orde is en dat de organisatie – ondanks haar omvang, diversiteit en geografische spreiding – ‘in control’ is. Uit accreditaties bleek dat de kwaliteit van opleidingen ruim voldoende was. Centraal stond het onderzoek naar de effectiviteit van de planning & control-cyclus. Het NVAO-panel oordeelde positief en gaf Fontys in 2013 een aantal waardevolle adviezen en aanbevelingen mee:

  1. Neem in de presentatie van de macon/maraps ook gegevens uit diepere lagen van de organisatie op, dus ook over de kwaliteit van de individuele opleidingen en opleidingsvarianten binnen een instituut.

  2. Geef – naast de geformuleerde Fontysbrede ambities – ook aan (bijvoorbeeld door middel van kleuren) of een instituut zich bevindt op de voorziene ‘groeicurve’ naar die uiteindelijke doelstellingen.

  3. Geef in het krachtige personeelsbeleid niet alleen veel sturing aan de masteroriëntatie van docenten, maar ook aan de ontwikkeling van hun onderzoekvaardigheden en de didactiek van de onderzoekbegeleiding.

  4. Zet het ingezette internationaliseringsbeleid onverminderd voort, door hierop met kracht in alle instituten te sturen.

  5. Met waardering voor de wijze waarop Fontys haar besturingsfilosofie in de praktijk heeft gebracht, verdient het aanbeveling te onderzoeken hoe de span of control van het CvB zo kan worden georganiseerd dat de macon/marap gesprekken ook in de toekomst de intensiteit van thans blijven behouden.

In deze zelfevaluatie kunt u mede dankzij dit icoon 2013 lezen hoe Fontys de aanbevelingen ter hand heeft genomen.

Na 2013 zette de beweging van ‘cijfers naar waarden’ zich voort. Het gesprek over onderwijskwaliteit is verschoven van (vooral) sturen op rendementscijfers naar verdere dialoog over de visie op kwaliteit. Wat maakt een opleiding goed? Wie bepaalt dat? Wie speelt daarin een rol? Hoe leren wij van elkaar en hoe stimuleren wij een professionele feedbackcultuur? Deze dialoog wordt op alle niveaus, bij alle opleidingen en instituten, gevoerd en gestimuleerd.

Tegelijkertijd verandert de wereld om ons heen sneller dan ooit. Enkele ambities blijken alleen realiseerbaar te zijn als er meer horizontale samenwerking plaatsvindt. Op enkele strategische thema’s – studiesucces, ontwikkeling in onderzoek, en voorzieningen zoals huisvesting en informatievoorziening – worden instituutoverstijgende kaders of richtinggevende uitgangspunten vastgesteld. Diverse ontwikkelprogramma’s zijn sinds de vorige ITK in het leven geroepen. Deze ontwikkelrichting leidde in 2016 tot het opstellen van Fontys Focus 2020. Op basis van Fontys Focus 2020 werden in de periode 2016-2018 diverse beleidsuitgangspunten opnieuw vastgesteld of geactualiseerd.