EN
Zoek icoon

Aanvullende Content


1 Uitnodiging

  • Totstandkoming kwaliteitsafspraken (video) blz. 6
  • 0:00
    0:00
  • Welkomstwoord door Nienke Meijer (voorzitter CvB) en Remco Helminck (voorzitter studentenfractie CMR) (video) blz. 5
  • 0:00
    0:00
  • Kwaliteitsafspraken blz. 6

3.2 Missie en visie


3.3 Context en ontwikkeling sinds de Instellingstoets Kwaliteitszorg 2013


3.5 TEC for Society: de basis onder de onderwijsvisies


4.1 Standaard 1, visie en beleid


4.2 Standaard 2, uitvoering


4.2.1 Studenten en onderwijs


4.2.2 Werkveld en onderzoek


4.2.4 Internationalisering


4.2.5 Voorzieningen


4.3 Standaard 3, evalueren en monitoren


4.4 Standaard 4, ontwikkelingsgerichtheid