EN
Zoek icoon

3.1 #wijzijnfontys

Fontys is een van de grootste instellingen voor hoger onderwijs van Nederland, met ruim 44.000 studenten en meer dan 4.500 medewerkers. Wij kennen een grote diversiteit aan studenten, qua achtergrond, leeftijd en ambities. Al deze mensen willen wij een passend opleidingsportfolio en -traject aanbieden, zodat zij een betekenisvolle plaats in de samenleving kunnen vinden. Wij verzorgen op dit moment 81 bacheloropleidingen in voltijd, deeltijd en duaal, in bijna alle maatschappelijke sectoren. Daarnaast bieden we 28 masteropleidingen, 13 associate degrees en diverse honours- of schakeltrajecten aan. Ook verzorgen we een gevarieerd aanbod aan cursussen en trainingen voor werkende professionals, vooral in Zuid-Nederland. Naast onderwijs legt Fontys zich met momenteel 45 lectoraten toe op onderzoek, kennisinnovatie en contractactiviteiten.

Fontys is een stichting. Het College van Bestuur (CvB) heeft de dagelijkse leiding in handen, en rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT). Fontys bestaat uit 28 instituten en zeven diensten. Het College van Bestuur stuurt op hoofdlijnen, de directeuren van de instituten en diensten zijn – binnen kaders en op basis van gemeenschappelijke uitgangspunten – verantwoordelijk voor hun eigen organisatie. Binnen deze omvang werken wij vanuit de kleinschalige, persoonlijke benadering die binnen de opleidingen gangbaar is. En ondanks onze geografische spreiding zijn we met elkaar verbonden. Medewerkers vinden elkaar steeds beter en gebruiken onze verschillen om te innoveren en praktijkgericht onderzoek te verrichten over de grenzen van instituten, werkveld en disciplines heen.

We werken ook vaak en intensief samen met andere kennisinstellingen, in binnen- en buitenland, met maatschappelijke organisaties én – heel belangrijk – met het werkveld. Om onze maatschappelijke rol te onderstrepen, investeren we in duurzaamheid. Wij hebben aandacht voor de ethische en sociale kanten van ons beleid.

De interne kwaliteitszorgcyclus van instituten borgt de kwaliteit van ons onderwijs; extern wordt die kwaliteit getoetst door peers en via de beperkte opleidingsbeoordelingen door de NVAO. Uit ons accreditatieportret blijkt dat de basiskwaliteit op orde is. Als grootste hogeschool van Zuid-Nederland bekleden wij een centrale positie; in het zuiden van het land, maar ook daarbuiten (en over de landsgrenzen) hebben onze medewerkers en studenten impact op (regionale) ontwikkelingen in het werkveld. Wij beschouwen dit als een verantwoordelijke positie en hechten om die reden veel belang aan transparantie en de dialoog over kwaliteit.