EN
Zoek icoon

3.2 Missie en visie

Fontys wil een kwaliteitshogeschool zijn. Wij hebben een heldere maatschappelijke opdracht: inspirerend, uitdagend en hoogwaardig hoger beroepsonderwijs bieden en praktijkgericht onderzoek uitvoeren dat betekenisvol is voor de samenleving.

Opdracht
Onze opdracht is uitgewerkt in Fontys Focus 2020 en bestaat in de kern uit twee elementen:

  1. Studenten in staat stellen hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. Professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in hun werkveld, en zich blijvend ontwikkelen.

  2. Werken aan innovaties in het werkveld op thema’s die ertoe doen, in samenwerking met overheid, instellingen en bedrijven.

Motto
Ons motto hierbij is ’Groei, door aandacht en uitdaging’, waarbij we voor de ontwikkeling van de student de volgende uitgangspunten hanteren:

  • Fontys is groot in kleinschaligheid: ons onderwijs is kleinschalig georganiseerd. Voor studenten is de beroepsopleiding de thuisbasis. Het is een stimulerende leeromgeving: herkenbaar en persoonlijk. Met eigen docenten en een eigen ruimte in de gebouwen.

  • Fontys is herkenbaar door een cultuur van verschil: onderwijs en onderzoek vinden plaats binnen de context van de eigen opleiding, dichtbij het werkveld georganiseerd. In de volle breedte van de organisatie vinden we deze culturele diversiteit terug. Het is onze uitdaging om die verschillen te benutten: door te verbinden, samen te werken en elkaars kracht te benutten, brengen we Fontys naar een hoger plan. De waardenset van Fontys maakt daarbij duidelijk op welke wijze wij met elkaar omgaan, zodat het succes van de student als doel centraal blijft staan.

  • Transparant en aanspreekbaar: wij zijn aanspreekbaar op ons handelen en onze bijdrage aan veranderingen in de samenleving. Wij nemen zelf verantwoordelijkheid voor onze kwaliteit en onze maatschappelijke betekenis. En: we zoeken actief naar kansen om ons daarover extern te verantwoorden.

De negen ontwikkeldoelen Fontys Focus 2020
0:00
0:00

Interactie
Kenmerkend aan Fontys is de samenwerking en interactie tussen studenten, werkveld en medewerkers als professionele leergemeenschap (zie ook Fontys Focus 2020). We zijn nauw verbonden met het werkveld dat bij iedere opleiding een rol speelt. Fontys is voor het regionale werkveld de kennisinstelling waar professionals een leven lang kunnen leren. Samen leren en werken aan innovaties; dat typeert elk instituut dat onderdeel uitmaakt van Fontys. Wij zijn ervan overtuigd dat deze benadering de beste kans biedt op oplossingen, en op leer- en ontwikkelmogelijkheden voor zowel het regionale werkveld als voor studenten en medewerkers van Fontys.

De driehoek als kern van onze strategie